Av Arthur Danielsen jr

I 1896 sendte 70 innbyggere i Loshavn og Eikvåg et bønneskrift til Stortinget hvor de ba om uthavnene ble lagt administrativt under Farsund kommune. Loshavn og Eikvåg lå lenge i et administrativt ingenmannsland mellom Lista og Farsund kommune.

Når tiltak som krevde økonomiske bevilgninger dukket opp, fraskrev kommunestyrene i Farsund og Lista seg som regel ansvaret.
Loshavn og Eikvåg lå på mange måter i et administrativt ingenmannsland mellom Lista og Farsund før Stortinget grep inn i 1902.

Hver gang det var snakk om tiltak som kostet penger ble man møtt med negativ holdning i fra kommunestyrene. Ikke minst gjaldt dette spørsmålet om å bevilge penger til den lille veistrekningen mellom Loshavn og Lunde.

Les hele historien