Av Arthur Danielsen jr

I det kildemateriale som er brukt til å bringe lys over Loshavns historie, dukker det fra tid til annen opp personer som det ikke har vært mulig å knytte til noe bestemt hus.

En Nils fra Loshavn dukker opp i en skifteprotokoll etter en Reyer Stålesen fra Eikvåg allerede i 1726. Muligens er dette Nils Larsen Ruus, som i 1734 giftet seg med Anna Jakobsdtr fra Loshavn (som muligens bodde i huset på matr 13). I 1747 ble en Tollach Bregesen(el. Bergesen?) gift med Nellichen Nilsdtr i Loshavn. Datteren Sybille ble døpt året etter.

To hus som er plassert ved bryggene i Loshavn (matr. 21 til venstre, og matr. 13 til høyre) Det er noe usikker opprinnelse på begge husene, men de hører helt klart til blant de eldste husene. Ikke umulig at noen av de personer som har vært vanskelig å stedfeste på 1700-tallet, hørte til i ett av disse.

Les hele historien