Av Arthur Danielsen jr

Sigvald Tønnessen (1870-1962) var som ung matros en av besetningen på den legendariske seilskuta “Skomvær”. Halvannet år tilbragte han på skuta som ennå regnes for å være tidenes største norske seilskip.

Sigvald Tønnessen (1870-1962) var en av besetningen på den legendariske stålbriggen “Skomvær” i 1,5 år. Det er tidenes største norske seilskip. Mer om Sigvald

Med stålbriggen “Skomvær” fraktet han kull fra Cardiff til Chile, og returnerte fra Peru til Liverpool med guanolast. I tilsammen ti år seilte han på norske, amerikanske og britiske seilskip, for det meste som matros.

Les hele historien