Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Oluf Tjukk og Oluf Tysker

Noen par Posted on 2016-11-15 22:49

Av Arthur Danielsen jr

Det var to som het Oluf Christian Olsen i Loshavn ved utgangen av 1800-tallet. For å skille de fra hverandre ble den ene kalt Oluf Tjukk, siden han hadde et noe robust utseende, og den andre ble kalt Oluf Tysker.

Han var tynn, og han hadde bodd i Danzig den gang Danzig var en tysk by; nå er den bedre kjent som den polske byen Gdansk. Han hadde en kontorjobb i et rederi da han var bosatt der. Oluf Tysker døde i 1901 av tuberkulose, kort tid etter at han var delaktig i et halsbrekkende prosjekt med Ritsjer Tønnessen om bygging av en hummerbrønn i Laumesundet. Les om hummerbrønnen
Huset på Sandøy (matrikkel 39) hvor både Oluf Tjukk og Oluf Tysker delvis vokste opp. Oluf Tysker har også bodd her som voksen sammen med sin foreldre Christen og Jakobine Olsen.

Oluf Tysker (1860-1901) og Oluf Tjukk (f. 1869) var fettere og vokste opp som brødre dels på Sandøy, og dels i Bergen. Foreldrene til sistnevnte, Severin (1837-1883) og Cicilie Olsen (1843-1877), bodde i det østre huset på Sandøy. De døde tidlig, og Severins bror, Christen (1835-1909), og kona Jakobine Amalie Olsen (f. 1831), overtok både huset og de tre barna. Christen og Jacobine var da bosatt i Bergen, og “tyskeren” var deres sønn. Barna fra Sandøy var bosatt hos sin onkel og tante i Bergen i 1885, to år etter deres fars død.

Les hele historienHuset på Oddefjellet

Bryggeslengen Posted on 2016-11-15 22:38

Av Arthur Danielsen jr

Ytterst mot vest i Loshavn står huset på Oddefjellet. Arian Danielsen kjøpte dette huset og den store tomten av byggherrens familie i 1879.

Huset på Oddefjellet, matrikkel 11. Arian Danelsen bygde om huset, og har gitt det dagens utseende. Kvisten på taket ble imidlertid bygget av Richard og Therese Danielsen etter at barn nummer fem ble født i 1934.

Det var Abraham Tønnessen (1782-1829) som sannsynligvis fikk huset reist i 1807. Siden han hadde vokst opp i nabohuset (matr. 12) er det heller ikke urimelig å anta at han bygde på sin fars tomt. Opprinnelig hadde huset to fulle etasjer og inngang på framsiden.

Les hele historienPetter Tobias – og hans hus

Noen menn Posted on 2016-11-15 22:33

Av Arthur Danielsen jr

Petter Tobias Sivertsen inngikk tolv år etter at han hadde blitt enkemann en kontrakt med sin datter Maria om at hun, når han var død, skulle få utbetalt 10 sp for hvert år som gikk fra moren døde – og så lenge faren levde. Petter Tobias´ hus like bak sin mor Maren sitt barndomshjem. Hun reiste huset på sin fars tomt rundt år 1800.

Her lå det en forutsetning om at hun skikket seg vel, og oppførte seg på en slik måte at han kunne være tilfreds med henne. Dette var i 1858. To år senere døde Maria i barselseng.

Les hele historienNext »