Av Arthur Danielsen

John Jonassen seilte i 1812 til Danmark for å hente korn. På hjemveien ble hans sluppriggede skøyte oppdaget rett utenfor Lindesnes av besetningen på en engelsk brigg.
John Jonassen bodde på Holmen. Kun deler av murene til huset hans står igjen i dag.

Raskt lot han seilene falle og begynte å fiske, men engelskmennene satte folk ombord i Johns skute, og de oppdaget raskt at han hadde både korn og brennevin. En offiser og åtte mann gikk ombord, seilene ble satt og John fikk ordre om å følge briggen.

Les hele historien