Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Kapertiden – en blomstringstid?

Kapertiden Posted on 2016-11-30 16:58

Av Arthur Danielsen jr

En alminnelig oppfatning går ut på at kapertiden var Loshavns blomstringstid. Var den virkelig det?

Kaperfarten medførte en velstandsøkning som gjorde en del av innbyggerne i stand til å bygge flere og store hus i perioden, og av den grunn har det rådet en oppfatning av at denne perioden var en blomstringstid i Loshavn.

En opptelling viser at det strengt tatt kun var to hus som ble bygget i disse årene – men disse to husene er til gjengjeld faktisk Loshavns to største hus. Det ene er kaperkaptein Tønnes Tønnessens herskapelige hus som sto ferdig (matrikkel 19) i 1810. Det andre – nabohuset faktisk – ble bygget omtrent samtidig av en annen kaperkaptein: Gabriel Christensen (matrikkel 35)

Det er en myte at det ble bygget mange store hus i Loshavn i kapertiden, strengt tatt var det kun to hus som ble bygget i denne perioden – men de var til gjengjeld store.

Riktignok ble huset på Oddefjellet (matrikkel 11) bygget i 1807 av en som senere ble aktiv i kaperfarten, Abraham Tønnessen. Kaperkrigen hadde neppe brutt ut en gang da dette huset sto ferdig, og da kan det nok ikke regnes som et «kaperhus». Gjør vi likevel det, bidrar det ikke nevneverdig til å opprettholde forestillingen om en blomstringsperiode i disse årene.

Faktisk er det slik at to-tredeler av husene i Loshavn allerede stod ferdig oppført da kapertiden startet. Loshavn – og ikke minst Eikvåg – var høyst veletablerte uthavnssamfunn ved inngangen til kapertiden.

Les hele historienJansenbrødrene

Kapertiden Posted on 2016-11-16 12:14

Av Arthur Danielsen jr

Da loskutteren ‘Veiviseren’ i 1808 ble utrustet til kaper, var det “jernhausen” Tønnes Jansen som fikk utstedt kaperbrev. Broren John Jansen var reder.
Brødrene vokste opp i huset som stod her, men det huset ble flyttet til Ålesund i 1850-årene (matr. 18) Huset med grå skifertak er huset til Ellert Jansen, som han bygde på sin fars tomt.

Begge brødrene bosatte seg i Eikvåg. John Jansen ble en av Norges største kaperredere. Foruten‘Veiviseren,’ var han også reder for ‘Den veivisende Paquet’, som med sin berømte kaptein Knud Ellingsen utførte de mest dristige kapringer. John (1762-1823) drev skipshandel og fiskeoppkjøp, en stund drev han også med hummereksport.

Les hele historienJonas Jonassen

Kapertiden Posted on 2016-11-16 11:44

Av Arthur Danielsen jr

Kaperkapteinen Jonas Jonassen overtok som skipper på “Veiviseren” i 1810 etter sin fetter Tønnes Jansen. Da hadde han vært nestkommanderende og medeier i skipet siden skuta ble rigget til kaper to år før.

Dermed var Jonas Jonassen (1773-1835) en sentral aktør på de aller fleste av den legendariske kaperskutas erobringer.
Jonas Jonassens barndomshjem. Det ble bygget i 1765 av hans far Jonas Jonsen.

I årene rundt århundreskiftet seilte han som skipper på skuter som tilhørte Lund-familien i Farsund.

Les hele historienNext »