Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Da D/S «Constitutionen» anløp Loshavn

Begivenheter Posted on 2017-01-24 12:49

Av Arthur Danielsen jr

Dampskipet «Constitutionen» hadde i 1830-årene stoppested i Loshavn på sin rute mellom mellom Kristiansand og Bergen. Det var først i 1837 at skipet begynte å anløpe Farsund.

Avisen Den norske Rigstidende kunngjorde den 5. april i 1832 at dampskipet Constitutionen i løpet av sommeren skulle gjøre to turer mellom Kristiansand og Bergen – i tillegg til sin faste rute mellom Kristiania og Kristiansand:

“Saaledes, at Fartøyet udgaaer fra Christiansand Fredagen den 15de Juni, og Tirsdagen den 10de August, samt fra Bergen Tirsdagen den 26de Juni og Tirsdagen den 21 August.”

Hjuldamperen skulle dra fra Kristiansand svært tidlig om morgenen, og ankomme Loshavn på formiddagen. I mellomtiden hadde båten vært innom Kleven utenfor Mandal. Fra Loshavn gikk turen videre til Egersund, som skulle anløpes mellom klokken 16 og 19. Båten skulle være tilbake i Loshavn torsdagen etter på sin retur fra Bergen. I følge rutetabellen ville det være mellom klokken 9 og 12 om morgenen.

Det var nok litt av en begivenhet i Loshavn når selveste “Constitutionen” kom hit. Antagelig har det 30 meter lange skipet ankret opp på Flåma rett utenfor havnebassenget, eller i selve havnen, for så å la en mindre båt frakte post og mennesker til og fra land.

Dette var ikke noe engangstilfelle: En tilsvarende rutetabell ble kunngjort i samme avis 13. mars i 1836. Det som skiller disse to rutetabellene er at Kirkehavn på Hidra i 1836 er oppført som stoppested i tillegg til Kleven og Egersund. Flere rutetabeller og passasjerlister forteller om regelmessighet med anløp Loshavn i disse årene.

Passasjerene ble bedt om å henvende seg til stedets postkontor eller hos fartøyets kommisjonærer: “Hvor i mod Fragtens ærleggelse erholdes et Adgansgkort, der viser, hvilken Plads man har betinget sig, samt Betingelsesstedet.”

Det fantes også steder som ikke hadde slike kommisjonærer:

“Da der i Lotshavn, Kirkehavn, Hougesund og Mosterhavn ingen Commisionairer ere antagne, saa have de, der ønsker at afgaae med Fartøiet fra bemeldte steder, at erlægge Fragten m.m. til Fartøiets Chef.”

Les hele historienAltertavlene

Begivenheter Posted on 2016-11-16 18:04

Av Arthur Danielsen jr

Emigranten Sigurd Danielsen fra Loshavn var sommeren 1954 på visitt hjem fra Amerika; da skjenket han bedehuset en altertavle han hadde malt selv.

En annen kunstnerisk anlagt utvandrer hadde imidlertid gjort det samme tredve år tidligere – og bildet hadde det samme motivet.

Til venstre: Altertavlen i Loshavn bedehus, som har prydet det vesle forsamlingslokalet siden sommeren 1954. Brødrene Olsens båtbyggeri i Bukta sørget for rammen. Til høyre: Martin Olsens maleri med samme motiv. Det står i dag i bedehusets kammers.

Kunstneren selv hadde ikke vært på hjemlige trakter siden begynnelsen av 1920-årene, og ble nok noe forbauset da han oppdaget at det allerede var et maleri på plass i bedehuset med det samme motivet. Hadde han visst dette, skal han ha sagt, ville han i det minste valgt et annet motiv.

Les hele historienMr Cox hos Sundt

Begivenheter Posted on 2016-11-16 09:22

Av Arthur Danielsen jr

Skuespilleren Arne Lie, stemmen til den legendariske hørespillhelten Mr Cox, tilbragte sommeren 1956 i Loshavn. Det var en begivenhet som ikke gikk upåaktet hen i lokalavisen.

Arne Lies feriebesøk i Loshavn ga oppslag i lokalpressen. Faksimile fra Farsunds Avis 3. august 1956.

God aften, mitt navn er Cox – var den innledende replikk i radiodramaet som året før ferieoppholdet i Loshavn gjorde Arne Lie til litt av en berømthet. Radiohelten Paul Cox fikk nordmenn til å benke seg til radioapparatene landet over.

Lokalpressen ble møtt med høflighet, og skuespilleren kunne forsikre avisens medarbeider at Loshavn var et aldeles praktfullt sted, og at han ikke hadde sett maken.

Les hele historienNext »