Av Arthur Danielsen jr

Kaptein Arian Danielsen ble i 1888 tildelt Emile Robin’s legat. Slik heder fikk skipsførere som hadde ledet spesielle redningsoperasjoner til havs.

Arian Danielsen (1848-1928) ble i 1888 tildelt Emile Robin’s legat for sin ledelse av en redningsaksjonen på den amerikanske østkyst.

Bark ‘Bonito’ var lastet med sukker på reise fra den brasilianske delstaten Bahia. Skipet hadde retning mot den amerikanske delstaten Delaware, og Arian Danielsen (1848-1928) fra Loshavn var skipper. Underveis kom skipet ut for sterk vind og høy sjø, og det var i denne vanskelige situasjonen at fikk de øye på et fartøy som var i nød, den amerikanske skonnerten Florence Rogers.

Les hele historien