Av Arthur Danielsen jr

Emigranten Sigurd Danielsen fra Loshavn var sommeren 1954 på visitt hjem fra Amerika; da skjenket han bedehuset en altertavle han hadde malt selv.

En annen kunstnerisk anlagt utvandrer hadde imidlertid gjort det samme tredve år tidligere – og bildet hadde det samme motivet.

Til venstre: Altertavlen i Loshavn bedehus, som har prydet det vesle forsamlingslokalet siden sommeren 1954. Brødrene Olsens båtbyggeri i Bukta sørget for rammen. Til høyre: Martin Olsens maleri med samme motiv. Det står i dag i bedehusets kammers.

Kunstneren selv hadde ikke vært på hjemlige trakter siden begynnelsen av 1920-årene, og ble nok noe forbauset da han oppdaget at det allerede var et maleri på plass i bedehuset med det samme motivet. Hadde han visst dette, skal han ha sagt, ville han i det minste valgt et annet motiv.

Les hele historien