Da D/S «Constitutionen» anløp Loshavn

 
 
Av Arthur Danielsen jrDampskipet «Constitutionen» hadde i 1830-årene stoppested i Loshavn på sin rute mellom mellom Kristiansand og Bergen. Det var først i 1837 at skipet begynte å anløpe Farsund.

Avisen Den norske Rigstidende kunngjorde den 5. april i 1832 at dampskipet Constitutionen i løpet av sommeren skulle gjøre to turer mellom Kristiansand og Bergen - i tillegg til sin faste rute mellom Kristiania og Kristiansand:

"Saaledes, at Fartøyet udgaaer fra Christiansand Fredagen den 15de Juni, og Tirsdagen den 10de August, samt fra Bergen Tirsdagen den 26de Juni og Tirsdagen den 21 August."

Hjuldamperen skulle dra fra Kristiansand svært tidlig om morgenen, og ankomme Loshavn ut på formiddagen. I mellomtiden hadde båten vært innom Kleven utenfor Mandal. Fra Loshavn gikk turen videre til Egersund, som skulle anløpes mellom klokken 16 og 19. Båten skulle være tilbake i Loshavn torsdagen etter på sin retur fra Bergen. I følge rutetabellen ville det være mellom klokken 9 og 12 om morgenen.
 
 

Det var nok litt av en begivenhet i Loshavn når selveste "Constitutionen" kom hit. Antagelig har det 30 meter lange skipet ankret opp på Flåma rett utenfor havnebassenget, eller i selve havnen, for så å la en mindre båt frakte post og mennesker til og fra land.
 
 
Dette var ikke noe engangstilfelle: En tilsvarende rutetabell ble kunngjort i samme avis 13. mars i 1836. Det som skiller disse to rutetabellene er at Kirkehavn på Hidra i 1836 er oppført som stoppested i tillegg til Kleven og Egersund. Flere rutetabeller og passasjerlister forteller om regelmessighet med anløp Loshavn i disse årene.


Passasjerene ble bedt om å henvende seg til stedets postkontor eller hos fartøyets kommisjonærer:  "Hvor i mod Fragtens ærleggelse erholdes et Adgansgkort, der viser, hvilken Plads man har betinget sig, samt Betingelsesstedet." 

Det fantes også steder som ikke hadde slike kommisjonærer: 

"Da der i Lotshavn, Kirkehavn, Hougesund og Mosterhavn ingen Commisionairer ere antagne, saa have de, der ønsker at afgaae med Fartøiet fra bemeldte steder, at erlægge Fragten m.m. til Fartøiets Chef."

Først i 1837 begynte skipet å anløpe Farsund. I avisen Norsk Handels Tidende fra 4. mars dette året kommer det en bekjentgjørelse om en omlegging av ruten:

"Istedetfor at Dampskibet Constitutionen hidtil har stoppet i Lodshavn paa ders Toure mellem Christiansand og Bergen, skal nu Fahrsund anløbes, og istedetfor Kirkehavn, Havnen Abelsnæs paa Touren til Bergen, og Flekkefjord paa Retouren."


  Søsterskipet "Prinds Carl" har også kjørt den samme ruten, ihvertfall en gang i 1834. Skipets passasjerliste fra august 1834 viser at en "G. Schaft" var passasjer fra Kristiania til Loshavn, og en "jomfru E. Lund" som var passasjer på tilbaketuren fra Bergen. Hun hadde stoppested i Loshavn.  
  En "Student Sundt" ankom Loshavn sommeren 1836 med "Constitutionen" fra Kristiania, i følge en passasjerliste. Det er nærliggende å tro at dette var Eilert Sundt, som var student på denne tiden. Sommeren 1835 finnes det også en "Student Timme" som reiste fra Kristiania til Loshavn, kjøpmann Jens Lund og Hermann Lund har blitt med videre fra Loshavn til Bergen på denne turen.  
     
  DS "Constitutionen" var Norges første dampskip, bygd i England for den norske stat. Den var både postbåt og passasjerskip. Hjuldamperen kom til Norge i desember 1826 og gikk om sommeren i ruten Christiania–Bergen. Skipet var en hjuldamper på ca. 200 tonn, 99 fot lang og 17 fot bred, fart ca. 7 knop. Det var plass til 16 passasjerer (derav 4 damer) på 1. klasse og omtrent like mange på 2. klasse. Både "Constitutionen" og søsterskipet "Prinds Carl" hørte under marinen og ble ført av sjøoffiserer. (Store Norske Leksikon)  
 
      
 
Mer:      
Dampfartøiet Nr 1 I Egersund Dampskip  
I Arendal Constitutionen og Wergeland TiLBAKE
 
 

Kilder:
"Den Norske Rigstidende." 5. april 1832 og 13. mars 1836.
"Norsk Handels Tidende" 4. mars 1837,
Bergens Adressecontoirs Efteretninger 27. august 1834, og 24. juni  1835,
Morgenbladet, 13. august 1835 og 17 juni 1836.
INDEX