Av Arthur Danielsen jr

Da spørsmålet om å få et bedehus i Loshavn meldte seg ga Arian Danielsen tillatelse til å bygge på hans tomt. En liten bit av en annen eiendom avga Arian noen år senere da Loshavnsveien ble anlagt.

Loshavn Bedehus ble oppført i Arians Danielsens hage i 1891 på dugnad.

Det ble nedsatt en byggekomite og mye dugnadsarbeid gikk med for at det lille samfunnet skulle få et forsamlingshus. Bedehuset ble reist på Arian Danielsens tomt på Oddefjellet i 1891.

Les hele historien