Av Arthur Danielsen jr

Huset på “Bremerholm” og nabohuset står svært tett inntil hverandre. Det kan faktisk være opphavet til det spesielle navnet.

Disse to husene har en utrolig historie. Huset med høy mur til venstre (Bremerholm) på begge disse bildene ble bygget av materialer fra den øverste etasjen fra huset til høyre – som følge av en arvetvist.


Tvisten førte til et salomonisk forlik i Farsund forliksråd den 10. februar 1841. Det nye huset ble bygget som en følge av forliksprotokollen, og fikk navnet Bremerholm – uvisst av hvilken grunn.

Les mer i Loshavnsbloggen