Av Eva Eikvåg

Sigvald Tønnesen (1870-1964) var så vidt jeg vet den siste kapteinen fra Loshavn som hadde gått på land før første verdenskrig og deretter levde et langt liv i sitt hus i Havnen.

Han var min mors onkel, og den eneste personen fra min morfars generasjon som jeg har opplevd.

Til venstre: Et bilde av Sigvald Tønnesen på sine gamle dager. Til høyre: Sigvalds hus i Loshavn. Han giftet seg i 1917 med Olga Antonia (Tona) Olsen 1868-1953 – hun var også fra Loshavn. De flyttet inn her i 1919.

Vi besøkte ham jevnlig når vi var på sommerferie i vår hytte i Eikvåg. I ettertid har jeg tenkt på hvilket utrolig pust fra gamle tider disse besøkene innebar. Onkel Sigvald og hans hus er virkelig et eksotisk barndomsminne for meg. Det må fortsatt være en hel del voksne mennesker med tilknytning til Loshavn som husker Sigvald Tønnesen.

Sigvald var yngste barn i en søskenflokk på fem. Han var sønn av Abraham Severin Tønnesen fra matr. Nr 11 og Oline Joakime Cristensen, Lina, fra Matrikkel nr 20. Sigvalds foreldre hadde overtatt matrikkel 17 etter at Linas mormor døde i 1855. Lina var datter av Losoldermann Arian Christensen (1790-1873).

Sigvalds mor døde i barsel da han ble født. Etter dette ble hjemmet oppløst og huset solgt til en søster av moren. Faren fikk en post i fyrvesenet og reiste fra Loshavn. Det er ukjent for meg om Sigvald ble med faren, eller om han ble satt bort til slektninger i Loshavn, inntil faren kom tilbake som fyrvokter på Katland i 1878. Fra da av må han ha bodd på fyret med faren og noen av brødrene.

De hadde guvernante, Ida Askildsen fra Haugesund, som faren ganske fort giftet seg med og fikk fem nye barn sammen med. Sigvald gikk tidlig til sjøs og ble skipper. Han førte bl.a. «Løvstakken» av Bergen. En periode fra 1914-1919 var han som sin far fyrvokter på Katland. Etter dette var han på land og levde av oppsparte midler.

Les hele historien