Den ukjente Abraham Severin Tønnesen

 

Av Eva Eikvåg

Arthur Danielsen jr. har tidligere skrevet om de seks Abraham Tønnesene som har vokst opp i Loshavn.  Den tredje i rekken har Arthur skrevet at han ikke vet noe om. Dette var min morfar.

De to første Abrahamene var morfars far og farfar. Det er litt rart å lese at man ikke vet noe mer om morfar. Datteren hans, min mor Anna, var i Loshavn hvert eneste år som barn. Etter at hun giftet seg i 1937, var hun på sommerferie i vår familiehytte i Eikvåg nesten så lenge hun levde. Hytta hadde min far Adolf fra før han giftet seg. Den ble bygget i utmarken til Valborgsplassen, nå Petter Ræders sommerbolig, som min far kom fra. 

I kortversjon har Arthur skrevet at den første Abraham Tønnessen (1782-1829) vokste opp i Loshavns nest eldste hus, matrikkel nr 12. I hans andre ekteskap ble sønnen - den neste Abraham Tønnessen - født. Abraham Tønnessen (1829-1900) - med mellomnavnet Severin - vokste opp i huset på Oddefjellet, (matrikkel nr 11). I 1856 overtok han et annet hus i nærheten, og flyttet inn der (matrikkel 17).


Abraham Tønnesens (1859-1931) barndomshjem. Faren hans med samme navn overtok dette huset i 1856.


Det var gjennom ekteskapet med Olene Joachime Christensen, kalt Lina, den første Abraham Severin fikk overta matrikkel 17. Linas mors foreldre hadde bodd i huset, og antakelig bygget det. Mormoren døde i 1855 og Abraham Severin og Lina overtok huset etter henne. Lina var datter av Losoldermann Arian Christensen (1790-1873). Hun fikk syv barn hvorav fem levde opp. Morfar Abraham Severin (1859-1931) var nest eldst i flokken. Bare den eneste søsteren, Anna Severine (1857-1916) var eldre enn ham. Hun giftet seg med nabogutten Bernt Daniel Olsen som flyttet til Bergen, startet skipsrederi sammen med sine sønner og tok navnet Odfjell. I følge min mor Anna følte hennes far seg svært knyttet til søsteren Anna Severine. Min mor ble også oppkalt etter henne.

Lena døde i barsel i 1870. Gutten hun fødte, Sigvald, levde opp. Det må ha vært traumatisk for morfar å miste sin mor som 11 åring. Faren fikk en stilling i fyrvesenet og flyttet fra Loshavn. Hjemmet ble oppløst og i ca 1872 solgt til en søster av moren som var blitt enke. Morfar Abraham ble sendt til Flekkefjord, til en eldre halvsøster av faren som var gift Schatteburg. Abraham ble konfirmert i Flekkefjord kirke i 1873. Så langt jeg har funnet ut ble de andre søsknene konfirmert i Farsund. Det kan derfor se ut som om det bare var morfar som ble sendt så langt vekk som til Flekkefjord. Jeg vet ikke, men tror kanskje at de andre søsknene kan ha blitt fordelt mellom familiemedlemmer i Loshavn frem til faren kom tilbake som fyrvokter på Katland i 1878 da familien flyttet til fyret.

I følge min mor var Abraham Severin flink på skolen, og familien ønsket at han skulle gå videre og få seg en utdannelse. Men det ville ikke Abraham. Han dro til sjøs så fort han kunne, antakelig like etter konfirmasjonen. Han er i alle fall ikke registrert i Flekkefjord eller noe annet sted i Norge i folketellingen i 1875.

Morfar Abraham er heller ikke registrert i senere folketellinger før han ble gift. Han har antakelig ikke hatt noe fast bosted i Norge fra han dro til sjøs, sannsynligvis før 1875, og til han giftet seg med Margit Hafstad i Bergen i 1903. Ved giftermålet er han registrert med bopel på dampskipet han da førte, «Peder Hamre». Han løste imidlertid skipperborgerbrev i Bergen i 1895. (Jeg vet ikke om dette innebar noen form for opplæring, om han for eksempel hadde vært på land og gått sjømannskole for å kunne få borgerbrev som skipper).

Senest fra han ble gift kalte Abraham seg konsekvent for Severin. Som nygift hadde han med Margit ombord. Familien bodde deretter i en leilighet sentralt i Bergen. De flyttet til Minde utenfor Bergen ca 1912 sammen med Margits foreldre som da var blitt gamle.

Severin hadde gått på land før Anna, som var tredje barn, ble født i 1908. Etter at han sluttet som skipsfører eide han parter i og bestyrte noen båter, blant andre «Peder Hamre». I 1916 som var under 1. verdenskrig, sank «Peder Hamre» i den engelske kanal. Bare en mann overlevde. Abraham Severin fikk hjerneslag i 1916. Han led av afasi og kunne ikke lenger arbeide frem til han døde i 1931. I følge min mor var forliset og søsteren Annas død i 1916 sterkt medvirkende årsak til at hennes far fikk slag.

Jeg har ikke klart å finne ut i hvilken grad Abraham Severin var i Loshavn etter at han ble sendt derfra som barn. Han hadde i alle fall gått til sjøs da faren flyttet til Katland, og bodde neppe sammen med familien der. Jeg vet heller ingenting om han var på besøk i Loshavn etter at han ble gift, eller etter at han ble syk.

Severin hadde to brødre som bodde i Loshavn, Sigvald som hadde kjøpt tilbake matrikkel 17, og Alfred som hadde giftet seg med Sara Sofie og overtatt matrikkel nr. 26 etter hennes familie. Alfred og Sofie var foreldrene til den siste Abraham Severin Tønnesen i Loshavn som døde i 1998.  Det var hos dem min mor og hennes søster Aslaug og bror Gunnar var på besøk i oppveksten i sommerferiene. Tante Aslaug og hennes mann Ton (Anton) ferierte hos fetter Abraham til langt ut på 1950-tallet.

 Eikvågs perspektiver
________________________________________________________________________

 


Enda mer om:
 
  Flere Abraham Tønnessen  
Sigvald  
  Katland fyr
 TiLBAKE