Av Arthur Danielsen jr

En engelsk fregatt ble sommeren 1808 sendt på en ekspedisjon mot Loshavn. To velrettede skudd fra kanonen på Støa fikk engelskmennene på andre tanker.

Det er forfatteren Constantius Flood som forteller denne historien i boken “Fra Fjeldet og Skjærgaarden.” Boken ble publisert i 1879. Kanonen på Støa som enda vokter over Loshavn. I følge Constantius Flood, var den i bruk i 1808.

De engelske krigere hadde sett seg lei av Loshavnskapernes herjinger, skriver han, og engelskmennene skulle nå angripe stedet på et tidspunkt hvor ingen kapere var i havn.

Mannskapet som kunne stilles mot fienden var i følge Flood kun “..nogle gamle Gubber og unge Gutter.” Det ble samling på Støa hvor “gamle Skipper Jonasen” hadde kanonen under kommando, og gjorde den skuddklar. I samme øyeblikk som den første båten viste seg om pynten av Sandøy, brakte det løs “..og det viste sig at den gamle Skipper havde taget godt Sigte; thi Baadens mandskab hvilede paa Aarerne og afventede Ankomsten af de øvrige Baade, før den holdt videre frem..”

Les hele historien