Av Arthur Danielsen jr

Etter at den engelske briggen Waterman ble oppbragt som prise av mannskapet på Veiviseren, ble det raskt foretatt besiktigelse av skipet.

Det skjedde 8. desember 1808, tre dager etter at skipet ble tatt, og skipet var ankret opp i Eikvåg.
Briggen ble tatt utenfor Lista på vei fra London til Gøteborg med alkohol, sukker og manufakturvarer. Det som nå skulle foretaes var en ..lovlig Besigtigelse og Inventarie Forretning foretagen ombor i det i Havnen Egvog ved Fahrsund beliggende engelske Brigskib Waterman…” i følge tingprotokollen som ble skrevet etter besiktigelsen.

Les hele historien