Av Arthur Danielsen jr

Kutteren “Veiviseren” var i 1805 kjøpt inn som losbåt, men våren 1808 ble den rustet til kaper – og bevæpnet med kanoner.

En Søllingsk loskutter. Omtrent slik så “Veiviseren” ut. Skipet var den kaperen som tok flest priser i Norge.

Den første prise som ble brakt til farsundsdistriktet var ‘Veiviserens’ – med Tønnes Jansen som skipper. Den engelske briggenCharlotte ble oppbrakt utenfor Skottland i juni 1808. Et varselskudd ble sendt da de fikk øye på skipet – og ytterligere to skudd ble fyrt av da briggen ikke viste tegn til å minke seil. Da flyktet mannskapet i båtene og forlot skipet, og besetningen på ‘Veiviseren’ erobret ‘Charlotte.’

Les hele historien