Våren 2006 truet 50 grunneiere i Loshavn og Eikvåg med rettsak mot Farsund kommunes vedtak om at eiendomsskatt også skulle gjelde dem. Denne formen for aksjonisme er det solid historisk tradisjon for i uthavnene.
Grunneierne i Loshavn og Eikvåg nektet å betale eiendomsskatt, og truet våren 2006 med rettsak mot at Farsund kommunes vedtak om eiendomsskatt også skulle gjelde husene i Loshavn og Eikvåg.

Det har i Loshavn og Eikvåg vært en tradisjon i nesten to hundre år for å ty til aksjoner når pålagte skatter og avgifter har blitt opplevd som urimelige. Så langt tilbake som i 1815 finner vi en slags begynnelse på denne aksjonistlinjen. Da jordmortjenesten ble pålagt Farsund inkludert Loshavn og Eikvåg i 1815, vakte ikke akkurat det noen form for entusiasme forteller Olav Arild Abrahamsen i sin byhistorie.

Les hele historien