Av Arthur Danielsen jr

Den 2. november 1842 ble det skrevet skylddelingsforretning – der Sandøy og Færøy og holmene omkring ble utskilt fra Huseby. Kjøperne var Carl Adolph Wilhelmsen og Ole Christian Olsen.

På Sandøy ble det drevet gårdsbruk i mange år. Huset til venstre (nr 39) ble oppført av Carl Adolph Wilhelmsen, det andre huset (nr 38) ble bygd av Ole Christian Olsen

De trakk lodd om hvilke deler de skulle ha. Kort tid etter dette bygde Carl Adolph hus på den østre delen av Sandøy, og Ole Christian bygde huset på den vestlige siden. Her drev de gårdsbruk.

Les hele historien