Av Arthur Danielsen jr

Fra midten av 1700-tallet ble det eksportert hummer fra Loshavn. Funn av krittpiper i havnebassenget bekrefter den store aktiviteten på havnen i dette tidsrommet.
Krittpiper som er observert på bunnen av Loshavns havnebasseng, kan bidra til å belyse skipstrafikken mellom Loshavn og Holland på 1700 tallet.

Hollandske oppkjøpere kom i store båter med brønn som kunne levere levende hummer til det europeiske markedet. Hollenderne seilte med skip – såkalte hummerbysser – på Loshavn, og hvert skip kunne i en god sesong gjøre fire reiser. Loshavn hadde dermed en en sentral posisjon i hummereksporten til Holland på denne tiden.

Les hele historien