Av Arthur Danielsen sr

Det er nå to hundre år siden kapertiden. I den anledning kan det være av interesse å se litt på det som hendte i Loshavn og Eikvåg i denne tiden.

De som havnet i “prisonen” ble sittende om bord i gamle utrangerte marinefartøyer, slik som denne gamle illustrasjonen viser.

Det var jo midt i Napoleonskrigenes tid, og Danmark-Norge hadde klart å holde seg utenfor krigen. Men i september 1807 gjorde engelskmennene plutselig et uventet angrep på de dansk-norske skipene som lå i København.

Les hele historien