Av Arthur Danielsen sr.

Det var dette året Norge-Danmark kom med i den krigen som raste i Europa, de såkalte Napoleonskrigene. Årene før hadde vært gode for kyst-Norge.

Handelen mellom landene blomstret og skipsfarten hadde hatt noen gode år. I Farsund led ”Jochumtiden” mot slutten. Jochum Lund og hans familie hadde fått utfolde seg og hadde fått mye nytt i gang i Farsund og omegn. De hadde blant mye annet stiftet ”Det Fahrsundske Fiskerie-Instititut”, i 1804, og de eide en hel del skip som seilte over hele Europa. Jochum selv, født i 1743, døde i 1807.

Les hele historien