Av Arthur Danielsen jr.

Gjest Baardsen og kameraten Svend Olsen Brække var på St. Hansfest i Loshavn i 1822. Det kommer frem i stortyvens egen selvbiografi.

Det var på en sjøreise langs kysten de to rømlingene var innom Loshavn. Gjest Baardsen og Svend Olsen Brække hadde kjøpt en seilskute utenfor Arendal, og reiste med den mot Stavanger. I Kristiansand tok de attpåtil med seg passasjerer, som ikke hadde noen anelse om hvem det var som fraktet dem.

Den 23. juni 1822, om morgenen, kom Gjest Baardsen seilende inn i dette farvannet


Selv skriver Baardsen at de hadde seilt hele natten i håp om komme forbi Lista, men at de på morgenen ble tvunget til å søke inn til Loshavn. Der havnet de ut på dagen i festlig lag:

“Her laa en Mængde Fartøier fra forskjellige steder, og da dette just var Sanktehansaften Eftermiddag (1822), gik det her ret lystig til, og jeg og Svend turede hele Natten hen deels i Lodshavn og deels i det nærliggende Eegvaag”.

Les hele historien