Av Alf-Arian Loshamn

Det var vanlig at ungdommen i Loshavn og Eikvåg gikk på tur opp til Skjoldnesveden på fine dager.

De benyttet to forskjellige veier opp til Veden. Den letteste var fra Eikvåg og opp til Geiskelia. Den andre var fra Røyrtjønn og opp Helvedesdalen. På toppen fikk de en flott panoramautsikt fra Lindesnes i øst til Hidra i vest.

Ikke langt fra toppen lå kanonen som sannsynligvis stammet fra kapertiden, og på den tiden det var installert en optisk telegraf på Veden. Man mener at kanonen ble brukt som varslingskanon for befolkningen i Loshavn og Eikvåg.


Det er bare registrert ett bilde som viser kanonen på Veden. Bildet ble tatt i påsken 1938 da Camilla Loshamn var på tur med foreldrene sine, Olaf og Alfhild Abrahamsen.

Kanonen forsvant under andre verdenskrig. I 1941 da tyskerne var begynt på festningsanlegget på Einarsneset, ble kanonen tatt fra Veden. Det fortelles at det var stort oppstyr da soldatene kom bærende med kanonen ut på Einarsneset.

Les hele historien