Av Arthur Danielsen jr

Grunnlovsdagen i 1943 ble markert på en spesiell måte i Loshavn. Det var en feiring fylt med bomber og granater.

I disse tre husene på brygga bodde det tyskere, matr. 15, 18 og 19. Ytterligere tre hus ble brukt av okkupasjonsmakten.

Ungdommer var samlet i ett av husene for en stille markering med lefser, potetkaker og vafler; to bløtkaker som de hadde spleiset på hadde de kjøpt i byen.

Nasjonaldagsfeiringen ble avbrutt med et smell: Engelske fly kom inn mot havnen og det ble et lurveleven uten like. Tyskere skjøt mot flyene fra alle kanter. Det ble skutt fra Holmen, og det ble skutt fra Torkels odde, som er like vest for Bukta.

De stod også og skjøt fra trappa til det som da var Signe Lunds hus – det store huset på brygga. Lysende kuler ble skutt ut av maskingevær og luftvernkanoner; himmelen ble i tillegg opplyst av eksplosjoner, og granatsplinter dalte ned.

Les hele historien