Av Arthur Danielsen jr

Da loskutteren ‘Veiviseren’ i 1808 ble utrustet til kaper, var det “jernhausen” Tønnes Jansen som fikk utstedt kaperbrev. Broren John Jansen var reder.
Brødrene vokste opp i huset som stod her, men det huset ble flyttet til Ålesund i 1850-årene (matr. 18) Huset med grå skifertak er huset til Ellert Jansen, som han bygde på sin fars tomt.

Begge brødrene bosatte seg i Eikvåg. John Jansen ble en av Norges største kaperredere. Foruten‘Veiviseren,’ var han også reder for ‘Den veivisende Paquet’, som med sin berømte kaptein Knud Ellingsen utførte de mest dristige kapringer. John (1762-1823) drev skipshandel og fiskeoppkjøp, en stund drev han også med hummereksport.

Les hele historien