Av Eva Eikvåg

Arthur Danielsen jr. har tidligere skrevet om seks Abraham Tønnesen som har vokst opp i Loshavn. Den tredje i rekken har Arthur skrevet at han ikke vet noe om. Dette var min morfar.

De to første Abrahamene var morfars far og farfar. Det er litt rart å lese at man ikke vet noe mer om morfar. Datteren hans, min mor Anna, var i Loshavn hvert eneste år som barn. Etter at hun giftet seg i 1937, var hun på sommerferie i vår familiehytte i Eikvåg nesten så lenge hun levde. Hytta hadde min far Adolf fra før han giftet seg. Den ble bygget i utmarken til Valborgsplassen, nå Petter Ræders sommerbolig, som min far kom fra.

Abraham Tønnesens (1859-1931) barndomshjem. Faren hans med samme navn, overtok dette huset i 1856. Det var hans kones barndomshjem.

I kortversjon har Arthur skrevet at den første Abraham Tønnessen (1782-1829) vokste opp i Loshavns nest eldste hus, matrikkel nr 12. I hans andre ekteskap ble sønnen – den neste Abraham Tønnessen – født. Abraham Tønnessen (1829-1900) – med mellomnavnet Severin – vokste opp i huset på Oddefjellet, (matrikkel nr 11). I 1856 overtok han et annet hus i nærheten, og flyttet inn der (matrikkel 17).

Les hele historien