Av Arthur Danielsen jr

Tønnes Tobias Olsen overtok på midten av 1800-tallet Holmen sammen med Ole Christian Olsen på Sandøy. Det ble starten på et lite industrieventyr.

På Holmen bygde de først ei stor bu. En skotte fikk en leieavtale på åremål, og brukte bua i sin virksomhet med fiskeoppkjøp og eksport.
Holmehuset – som ble revet mellom 1912 og 1920. Herfra ble det drevet næringsvirksomhet.

Fra tidlig i 1860-årene ble det en eventyrlig vekst i eksporten av ferskmakrell fra Norge. Det var på det tidspunktet at det ble bygget et stort ishus der; det hadde tømmervegger med sagflis imellom. Isen ble hentet fra tjern på Lista og fraktet med hest til Lomsesanden, hvor isen ble plukket opp av båter.

Les hele historien