Av Arthur Danielsen jr

For de aller fleste som har bodd i Loshavn har sjøen vært grunnlaget for livsopphold. Mange har kombinert fiske, langfart og losvirksomhet med gårdsdrift.
Mange folk i Loshavn har opp igjennom årene drevet gårdsdrift på jordstykkene rundt husene. Kombinert med fiske og sjøfart har dette vært leveveien.

Små jordstykker i traktene rundt havnen og øyene i nærheten ble dyrket opp. Enkelte hadde dyr, en ku eller to, noen sauer, noen høns – eller kanskje en sjelden hest. Ved utgangen av 1800-tallet var det faktisk så mange kuer i området at uthavnene Loshavn og Eikvåg til en viss grad var selvforsynt med melk.

Les hele historien