Av Arthur Danielsen jr

Torgie Tonstad deltok i kaperfarten – han var gårdbruker, handelsmann og skipsreder. Men han var mest kjent for å være en god møbelsnekker.

Torgie Gundersen Tonstads hus i Loshavn (matr.33). Huset han overtok med ekteskapet til den unge enken Olene Iversdtr.

Han laget møbler for det kongelige nederlandske hoff, er det blitt sagt. Som ung var han og familien i flere år bosatt i Amsterdam. Torgie Gundersen (1761-1837) var fra Tonstad i Sirdal – han gikk av den grunn ofte under navnet Torgie Tonstad. Foreldrene het Gunder Evertsen og Gjøa Omundsdtr.

Les hele historien