Av Arthur Danielsen jr

Tønnes Johannes Gundersen hadde en skøyte som han seilte nordvestover til Haugesund og Bergen med for å kjøpe sild og brisling. Deretter seilte han til Kristiania, og solgte fisken der.

I huset til venstre bodd Tønnes Gundersen – i huset til høyre vokste han opp.

Noen ganger lagde han ansjos av brislingen, som han omsatte i treemballasje. Ellers fisket han selv når han var hjemme. Los var han også.

I 1856 giftet han seg med Anne Severine Wilhelmsen (1834-1862), men hun døde etter bare seks års ekteskap. Året etter døde deres ett år gamle sønn Theodor Richard(1862-1863). Dermed ble Tønnes alene med datteren Katrine Elisabeth, kalt Elise (f. 1858). I 1865 giftet han seg på nytt med Tobine Amalie Tønnessen (f. 1840) fra Bolshus ved Flekkefjord. Ni barn fikk de, to av dem døde unge.

De fleste av dem (iberegnet Elise fra første ekteskap) flyttet til Oslo, en reiste til Madagaskar, en flyttet til USA, mens en datter giftet seg med en skredder, og ble værende i Farsund.

Les hele historien