Sofie Tønnessen lånte i 1838 ut penger til matrosen Abraham Tobiassen – pengene skulle investeres i egen bolig i Eikvåg. I 1844 ble huset i Eikvåg solgt på tvangsauksjon av hans kreditor på Oddefjellet.

Sofie Tønnessen bodde i huset på Oddefjellet ( matr. 11) i femti år.

Lånebeløpet var på hele 100 speciedaler; pengene brukte han enten til å bygge ut det gamle huset, som fram til 1850-årene stod mellom matrikkel 22 og 23 på Stranda i Eikvåg, eller så har han bygget et helt nytt hus på denne tomten.

Les hele historien