Av Arthur Danielsen jr

Johan Fredriksen (1786-1863) ble ofte kalt Johan Sandmann. Han var innflytter i fra Hvitsten i Akershus.

Styrmannen, og den senere losen, giftet seg i 1811 med Anna Rebekka Olsdtr (1793-1832). Han flyttet inn i konas barndomshjem da de giftet seg.

I dette gamle huset – matrikkel 16 – som det råder usikkerhet rundt byggeåret, bodde Johan Sandmann og hans familie. I dag er det hans tippoldebarn, Petter Wilhelmsen, som eier huset.

Anna Rebekkas far, Ole Hanssen (f. ca 1750), døde i 1803. Han ble ofte kalt Ole Bakken. Moren, Ranveg Jensdtr (f. ca 1759) døde så sent som i 1837 – fem år etter datteren. Ole og Rakel er de første som man med sikkerhet kan si har bodd i dette huset.

Det var først etter svigermorens død at Johan Sandmann overtok huset, men han beholdt det ikke lenge. I 1839 solgte han huset til Andreas (van der Lagen) Tønnessen (1805-1874) fra Holmen. Johan Sandmann flyttet antakelig da til sønnen Ole Fredrik (kalt Ola), som bodde i nabohuset.


Les hele historien