Av Arthur Danielsen jr

Petter Tobias Sivertsen inngikk tolv år etter at han hadde blitt enkemann en kontrakt med sin datter Maria om at hun, når han var død, skulle få utbetalt 10 sp for hvert år som gikk fra moren døde – og så lenge faren levde. Petter Tobias´ hus like bak sin mor Maren sitt barndomshjem. Hun reiste huset på sin fars tomt rundt år 1800.

Her lå det en forutsetning om at hun skikket seg vel, og oppførte seg på en slik måte at han kunne være tilfreds med henne. Dette var i 1858. To år senere døde Maria i barselseng.

Les hele historien