Av Arthur Danielsen jr

Jan Olaus Olsen giftet seg i 1859 med Maria Sivertsen. Denne lykkelige begivenheten ble etterfulgt av en serie med tragedier.

Året etter at ekteskapet ble inngått, døde Maria (f. 1828) i barselseng. Barnet døde tre uker senere. Den lille gutten ble døpt hjemme av læreren Jakob Reinert Henriksen.

I dette huset bodde Jan Olaus Olsen. Det var sønnen Martin som overtok huset etter at faren døde i 1905. Han var den eneste av de fire barna han fikk med sin andre kone Emilie som vokste opp.

Jan Olaus Olsen (1827-1905) giftet seg ytterligere to ganger: I 1866 med Emilie Goline Christensen (f.1830) som vokste opp nederst i Sjøbakken (matrikkel 35). Hun døde i 1872, 42 år gammel.

Les hele historien