Av Arthur Danielsen jr

I uthavner som Loshavn ankret skuter fra hele Nord-Europa opp i påvente av en gunstig vindretning. Det ble gjerne arrangert ball i ventetiden.Dette huset, bygget av Tønnes Tønnessen i 1810, er det sannsynlige åstedet for ballet som ble beskrevet av Fredrik A. Otto i boken “Gamle Skildrerier”, som ble utgitt i 1912.
Foto: Trygve Sundt

Slik gikk det til, skal vi tro det Fredrik A. Otto forteller i boken “Gamle Skilderier” (1912). Her berettes det om opptakten til og avholdelsen av et “Bal i Havnen” hos en Madam Tønnessen, som åpenbart hadde de kvaliteter og det husvære som skulle til for å sikre et vellykket arrangement.

Les hele historien