Av Arthur Danielsen jr

Richard Danielsen og kona Therese bodde i Brooklyn i 1920-årene.

Therese og deres to sønner flyttet i 1927 hjem til Loshavn og losjerte seg inn hos sin svigerfar Arian Danielsen på Oddefjellet, mens Richard ble igjen i Amerika.

Richard og Therese Danielsen med den eldste sønnen Arthur (1924-2014). Bildet er tatt i U.S.A.

Ekteskapet mellom Richard (1895-1966) og Therese (1893-1975) skulle fortsette i seks år med ektefellene på hver sin side av Antlanterhavet.

Les hele historien