Av Arthur Danielsen jr

Kong Harald og Dronning Sonja avla et helt uventet besøk i Loshavn den 21. juli 2009. Det var i forbindelse med en privat ferietur med Kongeskipet at kongeparet plutselig stod på brygga i Loshavn.

En skipsbåt fra Kongeskipet “Norge” kom inn til Loshavn denne spesielle sommerdagen med noen av kongeparets betrodde medarbeidere – nærmest som en fortropp. De fikk kontakt med Kirsti Bauer-Nilsen, eieren av huset på Oddefjellet. Det er plassert ved bryggene helt vest i Loshavn.

De uventede gjestene fikk omvisning både utenfor og innenfor husene. Her er Kongen, Dronningen og Arthur Danielsen sr på vei ut av sistnevntes hus (Matrikkel 22).

Dronningen kunne tenke seg å se Loshavn Bedehus, ble det hevdet av kongeparets menn. Samtidig med fremleggelsen av dette ønsket, ble det også spurt om dette kunne la seg gjøre. Kirsti Bauer Nilsen hentet straks sin onkel, Arthur Danielsen, som bor et lite stykke østover langs bryggene. Han er foruten å være Loshavns fremste historieforteller, også rent praktisk i besittelse av en nøkkel til bedehuset.

Les hele historien