Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Antoni van der Lagen Tønnessen

Næringsveier Posted on 2016-11-16 16:09

Av Arthur Danielsen jr

Antoni van der Lagen Tønnessen søkte i 1866 myndighetene i Farsund om å få drive landhandel i Loshavn. Han fikk avslag.

Formannskapet i Farsund mente at uthavnene – altså Loshavn og Eikvåg – hadde så nær beliggenhet til byen, at det ville være fullt mulig for de som bodde der å få tilstrekkelig forsyning.

Antoni van der Lagen Tønnessen (1815-1875), og kona Sara Helene Reinertsdtr (1817-1893)

Viljen til å beskytte byens kjøpmenn har nok vært stor i en tid hvor det frie næringsliv hadde stramme kår. Regelen var slik at man måtte søke om bevilling innenfor en radius av en mil fra byen.

Les hele historienTønnes Berentsens bakeri

Næringsveier Posted on 2016-11-16 15:58

Av Arthur Danielsen jr

Det står en bakerovn i kjelleren i det store huset på brygga. Den stammer fra Tønnes Berentsens bakeri.

Blant Loshavns befolkning oppsto det i 1880-årene en viss harme rettet mot bakerne i Farsund. Den gang dro mellommenn til byen og kjøpte opp brød for så å selge videre til folk i uthavnene.
I kjelleren i dette huset var det bakeri. Harme mot byens bakere var motivet for at det ble etablert. Det ble aldri noen suksess. Foto: Trygve Sundt


Loshavnsfolk fant ut at det brødet de fikk fra byen veide mindre og kostet det samme som det brødet de fikk over disk. Dette ble gjort fordi man mente seg berettiget litt ekstra fortjeneste for bryderiet med å frakte og selge dem brødet i uthavnen.

Bakerne seg i mellom hadde et kallenavn for dette: ‘Lushavns-brød’.

Les hele historienHuset på Bakken

Næringsveier Posted on 2016-11-16 15:55

Fram til våre dager bodde de to ugifte søstrene Anna og Margit Hansen i huset på Bakken. Der hadde de telefonsentral inntil automatiseringen av teletjenester gjorde en slik sentral overflødig. Gunnar og Mette Brøvigs hus (matr. 6) med den flotte hagen på toppen av Sjøbakken. Huset ble antagelig bygget i 1796.

Anna og Margit overtok huset etter foreldrene sine, Bernt Hansen (1870-1954) fra Lunde og kona Gurine (1868-1958) som opprinnelig var fra Sirdal. Gurine og Bernt flyttet med sine fire barn til Loshavn rett etter bybrannen i Farsund i 1901. Da var yngstedøtrene Anna (f. 1898) og Margit (f. 1900)henholdsvis ett og tre år gamle. Bernt var baker en stund, men drev senere med fiske og jordbruk. Først bodde de på brygga – i Loshavns største hus (matrikkel 19) – men flyttet til Bakken i 1902.

Les hele historien« PreviousNext »