Fram til våre dager bodde de to ugifte søstrene Anna og Margit Hansen i huset på Bakken. Der hadde de telefonsentral inntil automatiseringen av teletjenester gjorde en slik sentral overflødig. Gunnar og Mette Brøvigs hus (matr. 6) med den flotte hagen på toppen av Sjøbakken. Huset ble antagelig bygget i 1796.

Anna og Margit overtok huset etter foreldrene sine, Bernt Hansen (1870-1954) fra Lunde og kona Gurine (1868-1958) som opprinnelig var fra Sirdal. Gurine og Bernt flyttet med sine fire barn til Loshavn rett etter bybrannen i Farsund i 1901. Da var yngstedøtrene Anna (f. 1898) og Margit (f. 1900)henholdsvis ett og tre år gamle. Bernt var baker en stund, men drev senere med fiske og jordbruk. Først bodde de på brygga – i Loshavns største hus (matrikkel 19) – men flyttet til Bakken i 1902.

Les hele historien