Av Arthur Danielsen jr

Antoni van der Lagen Tønnessen søkte i 1866 myndighetene i Farsund om å få drive landhandel i Loshavn. Han fikk avslag.

Formannskapet i Farsund mente at uthavnene – altså Loshavn og Eikvåg – hadde så nær beliggenhet til byen, at det ville være fullt mulig for de som bodde der å få tilstrekkelig forsyning.

Antoni van der Lagen Tønnessen (1815-1875), og kona Sara Helene Reinertsdtr (1817-1893)

Viljen til å beskytte byens kjøpmenn har nok vært stor i en tid hvor det frie næringsliv hadde stramme kår. Regelen var slik at man måtte søke om bevilling innenfor en radius av en mil fra byen.

Les hele historien