Av Arthur Danielsen jr

Sofie Olivia Wilhelmsen (1847-1926) i Bukta var en svært driftig dame. Foruten å drive landhandel i Buktehuset, hadde hun to kuer i et fjøs som stod der båtbua nå er.

Buktehuset (matrikkel 1). Her har det vært gårdsbruk, butikk, leiegård og båtbyggeri.

Fòr til kuene skaffet hun til veie med å drive regulært jordbruk på Færøy. Der hadde hun også kuene om sommeren. Det var en betydelig rotur hun måtte ta – i perioder opptil to ganger daglig.

Senere flyttet hun til Farsund hvor hun drev pensjonat. Bygningen gikk med i bybrannen i 1901. Hennes to døtre, Lisebeth (1875-1960) og Anna (f. 1882), arbeidet som telefondamer i det første private telefonselskap i Farsund.

Les hele historien