Av Arthur Danielsen jr

I 1930-årene var det mange barn og unge i Loshavn. Det var slett ikke mangel på fritidsaktiviteter for de unge den gangen.

De spilte jepp, slo ball, spilte stikkball, hoppet paradis, slo på stikka – og så hadde de en slags gjemsel-lek som de kalte for “gjøymetikken”. Den foregikk helst i skumringen.
Kjørgarden i Loshavn med det fortapte lille tjernet Søkkepaulen. Her var det yrende liv om vinteren. Tjernet forsvant under krigen på grunn av at tyskerne dumpet stein vest for Myrbakken som følge av anleggsarbeidet på Støa.

Om vinteren gikk de på skøyter, først på Søkkepaulen, som var nær Bukta, og senere på Sandkjødna nær Lomsesanden.

Les hele historien