Av Arthur Danielsen jr

Jonas Jonsen vokste opp i Loshavns nest eldste hus. Sitt eget hus bygde han samtidig med at han giftet seg i 1765.

Til venstre: Jonas Jonsens barndomshjem. Søsteren hans Lene ble boende her. Til høyre: huset som Jonas Jonsen bygde i 1765. Ytterst til høyre i dette bildet, ved Holmen, ser vi Ole Tønnessen Bjørnestads hus.

Det ble foretatt skifte etter at kona Olene Christensdtr (f. 1736) døde i 1794. Her beskrives huset som en toetasjes tømmerbygning med to stuer og gang i mellom – og kjøkken i første etasje. På baksiden stod det et torv- og vedhus av bindingsverk.

Olene var fra Nordhassel på Lista; i likhet med sin søster Kirstine (1741-1802) hadde hun giftet seg med en mann fra Loshavn. Kirstine ble gift med Ole Tønnessen Bjørnestad, som hadde bygd sitt hus ved Holmen (matrikkel 28), ikke langt fra deres eget.

Les hele historien