Av Arthur Danielsen jr

Daniel Fredriksen var kaptein på kaperen ‘Friheden’, som han hadde utrustet sammen med sin svoger. Det var en kaper som ikke tok en eneste prise.

Daniel Fredriksens barndomshjem (matr. 21) på brygga i Loshavn.

Selv vokste Daniel Fredriksen (1776-1833) opp på brygga i Loshavn, og han var omtrent jevnaldrende med brødrene Jonassen i nabohuset. Selv om kapervirksomheten til Daniel Fredriksen ikke hadde vært like vellykket som det hans barndomskamerater hadde oppnådd med blant andre kutteren Veiviseren‘s svært så innbringende tokter, var han en velhavende mann.

Les hele historien