Av Arthur Danielsen jr

Naturlig nok er det svært mange Loshavnsfolk som opp gjennom årene har flyttet til andre steder i landet. Folketellingene viser at det lenge har eksistert et spesielt utvekslingforhold mellom Loshavn og Bergen.

Den velhavende bedriftslederen på Holmen, Eilert Olsen (1840-1916), var bosatt i Bergen i 1870- og 80- årene, og drev i en periode skipsrederi der.

Et av husene i Loshavn som virkelig har bidratt til den tette forbindelsen mellom Bergen og Loshavn (matr. 12).


Folketellingen fra 1875 viser at hans forretningspartner, Christen Olsen (1835-1909) fra Sandøy, bodde i samme by. Han og familien var fortsatt bosatt i Bergen i 1885. Christen og familien hadde også tjenestepike fra Loshavn: Den 29 år gamle Anne Cecilie Carlsen (f. 1845), som senere giftet seg og flyttet til Åkrehavn på Karmøy – noe hennes søster Kathrine Elisabeth (f. 1852) også gjorde.

Les hele historien