Av Arthur Danielsen jr

På et lite sted som Loshavn er begravelser alltid en begivenhet. De ble tidligere avholdt etter bestemte normer.

Likfølget ble høytidelig innbudt – først slekten, så alle mannlige personer på stedet. Kisten, som hadde stått åpen i avdødes hjem, ble lukket først når den skulle bæres ut.

Det ble gjort først etter en seremoni i avdødes hjem, som ble ledet av en legmann, en lokalbefolkningen regnet for å være en skikket person. I tiden før Loshavnsveien ble anlagt i 1906, var sjøveien den eneste logiske vei til kirkegården. Veien hvor kisten skulle bæres mellom huset og brygga ble belagt med finhugget granbar.

De største robåtene på stedet ble brukt til likfølget. Kvinnelige medlemmer av familien fulgte ikke med til bisettelsen, derfor ble de stående på bryggen og vinke med hvite lommetørklær.

Les hele historien