Av Arthur Danielsen jr

Anton Severin Tønnessen overtok sitt barndomshjem da han giftet seg 1882. Fem år senere var han alenefar med to døtre.

Det var kusinen Berntine Marie Reinertsen han giftet seg med, og de flyttet da inn i husets annen etasje. Antons mor Sara Helene, ble boende i første etasje inntil hun døde i 1893.
I 1901 rev Anton Tønnessen det gamle huset, og bygde dette huset (matrikkel 15).

Anton rev det gamle huset og bygde et nytt på samme stedet rett etter århundreskiftet, og i 1904 overførte han det nye huset og tomta til døtrene Sara Helene (f. 1883) og Sigrid (f. 1887).

Les hele historien