Av Arthur Danielsen jr

Skatteligningen fra 1896 gir innsikt i Loshavnsamfunnet fra tiden rundt århundreskiftet. Den forteller om et lite samfunn preget av store inntektsforskjeller.

Lignigen fra 1896 forteller om et Loshavnsamfunn med store inntektsforskjeller. De med høyest lønn var bosatt langs bryggene.

Skipperne, tollbetjentene og flere av losene var blant de høytlønte, samtidig var noen av losene også blant de med lavest inntekt. Deres lønn varierte jo sterkt, og var avhengig av oppdrag. Den høyest gasjerte losen tjente 1700 kr det året, den dårligst betalte tjente 300 kr.

Les hele historien