OVERSiKT
 

Det er nå to hundre år siden kapertiden. I den anledning kan det være av interesse å se litt på det som hendte i Loshavn og Eikvåg i denne tiden. Les mer


Gabriel Thorufsen og kona Dorte Marie Thomasdatter var antagelig Loshavns første innbyggere. Huset deres ble oppført like etter at tomten i Rennesåga ble bygslet i 1723. Les mer
Dette er det første kjente skolebilde fra Eikvåg skole. Bildet er tatt på baksiden av bygningen, slik at fotografen kunne stå i skråningen ned mot Viga for å få med alle. Les mer


Boken «Fra Fjeldet og Skjærgaarden»
av Constantius Flood gir en vakker beskrivelse av Loshavn og skjærgården rundt. Les mer


En engelsk fregatt ble sommeren 1808 sendt på en ekspedisjon mot Loshavn. To velrettetede skudd fra kanonen på Støa fikk engelskemenne på andre tanker. Les mer


Våren 2006 truet 50 grunneiere i Loshavn og Eikvåg med rettsak mot Farsund kommunes vedtak om at eiendomsskatt også skulle gjelde dem. Denne formen for aksjonisme er det solid historisk tradisjon for i uthavnene.Les mer
I «Bukta» i Eikvåg ved Farsund står det et stort to-etagers hus på en svært lav grunnmur. Det står litt fornemt tilbaketrukket fra sjøen, med en plen foran. Les mer
I alt syv kaperskuter hadde sin redere i Loshavn og Eikvåg. Skutene oppbragte tilsammen 37 priser. Les mer
Elisabeth Olsen (1875-1960), som gjennom nesten hele sitt liv bodde i Loshavn, syntes at ungdommen på 1950-tallet var mer prektige i motsetning til da hun selv var ung.Les mer
Skuespilleren Arne Lie, stemmen til den legendariske hørespillhelten Mr Cox, tilbragte sommeren 1956 i Loshavn. Det var en begivenhet som ikke gikk upåaktet hen i lokalavisen.Les mer
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
En oversikt over innholdet i Loshavnsidene, se INDEX for en alfabetisk oversikt